Over Ons

Wij zijn christelijke kerk speciaal voor Doven en Slechthorenden.

We vinden belangrijk dat in de kerk gesproken wordt in gebarentaal

We elke zondag het goede nieuws uit de Bijbel mogen zien (“horen”).
Hoe? Door een voorganger die zelf NmG doet of met behulp van een Tolk NGT, liederen opzeggen volgens het scherm via de beamer. De kerkdienst duurt niet lang en voor de kleine/jonge kinderen is er kinderkerk, daar wordt een verhaal uit de bijbel vertelt, er wordt geknutseld en liedjes gezongen in gebarentaal.

We vinden belangrijk dat er goed contact is, na de kerkdienst is er altijd tijd om te babbelen met kopje koffie, thee of glaasje fris.

Er zijn Bijbelstudie-avonden, koffie-ochtenden, koor in gebarentaal, gemeenteavonden en middagen zoals kerstmiddag.

Je bent niet alleen, samen met andere doven, slechthorenden en horenden zijn we een familie. Samen zijn we één lichaam van Jezus, samen kunnen we bouwen, helpen, luisteren, leren met en van elkaar. Niemand is meer of minder. Iedereen is gelijk.

We zijn Doventhuisgemeente, waar God, Onze Vader aan het hoofd staat van de familie.