Het bestuur

De organisatie bestaat uit een gemengde groep vrijwilligers. Een groot deel is doof of slechthorend en een aantal bestuursleden is horend maar heeft om verschillende redenen affiniteit met de dovengemeenschap. Het bestuur is in twee groepen opgesplitst. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met een aantal andere bestuursleden. Deze vervullen allemaal een belangrijke taak en ondersteunen het dagelijks bestuur.

Naast het bestuur zijn er ook nog verschillende commissies die allen een taak vervullen binnen gemeenschap. De commissies en hun leden zijn te vinden in het hoofdmenu van de website.

Het bestuur bestaat uit;

Voorzitter: dhr. Hans Dijkdrent (H)
Secretaris: mevr. P. van der Plas
Penningmeester: dhr. Cor de Best (H)
Bestuursleden:

dhr. Jan de Vogel (H),Rein-Willem van Duijn, Jacqueline Hoek, André Hoek, Bart-Jaap Ouwehand, Wim Heemskerk

Adviseur IDP Dovenpastor ds. Wim Otte (H)