Ontmoetingsdag voor ouders en dove of slechthorende kinderen

Op zaterdag 18 november 2023 is er een ontmoetingsdag voor ouders en hun dove of slechthorende kind(eren) in de (denk- en leefwereld van de) basisschoolleeftijd.

Ook wordt deel 1 van de Kijk- en Luisterbijbel in de Nederlandse Gebarentaal gepresenteerd.

Flyer ontmoetingsdag 18 nov lang De dag wordt georganiseerd door het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) en de belangenverenigingen Dit Koningskind en Op weg met de ander. Het thema luidt: ”Ik zie het zo”. Het gaat daarbij over de vraag hoe ouders hun visuele geloofsopvoeding kunnen vormgeven en welke materialen zij daarbij kunnen gebruiken.

De sprekers zijn Hendrik Stevens, pastoraal medewerker van het IDP, en Klaudia Douw, moeder van een dove dochter en leerkracht godsdienstonderwijs aan de Guyotschool van Kentalis in Haren. Via een video presenteren Alfred en Hannah Bout deel 1 van de Kijk- en Luisterbijbel in de Nederlandse Gebarentaal. Ds. Martin Visser van het Interkerkelijk Dovenpastoraat opent de bijeenkomst. Het programma is interactief.

Voor de dove en slechthorende kinderen en voor hun horende broertjes en zusjes is er een parallel programma.

De dag is gratis, zowel voor de volwassenen als voor de kinderen! Een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. De inloop is vanaf 10.30 uur. Het programma duurt van 11.00-15.00 uur, is inclusief een lunch en wordt gehouden in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Hoeksteen, Vledderstraat 7, 7941 LC Meppel.

Aanmelden verplicht, vóór 13 november, via www.opwegmetdeander.nl.