Commissies

Adviseur IDP

Op deze pagina komt informatie over de adviseur Interkerkelijk dovenpastoraat. Neem contact op met de vertegenwoordiger van de commissie.

Commissie Beamer

Deze commissie bestaat uit de volgende drie personen: Teun Ouwehand, Wim van Duijn, Corwin van der Plas en Jaap Zuyderduyn. Samen zorgen wij ervoor dat er een powerpoint presentatie van de liturgie

Commissie kinderen

Tijdens de kerkdiensten in het Anker is er voor de jongere kinderen (tot een jaar of 10) kinderkerk (kindernevendienst). Tijdens deze samenkomst wordt er gebeden en een bijbelverhaal verteld volgens

Commissie Meeleef

De commissie Meeleef is in het leven geroepen omdat we er voor gemeenteleden willen zijn. Het omzien naar elkaar is een belangrijke taak van de gemeente. Wanneer nodig gaan we vanuit deze commissie op

Commissie Ouderen

Op deze pagina komt informatie over deze commissie. Neem contact op met de vertegenwoordiger van deze commissie.

Commissie Tolkzaken

Op deze pagina komt informatie over deze commissie. Neem contact op met de vertegenwoordiger van de commissie.

Gebarenkoor

Op deze pagina komt informatie over het gebarenkoor. Neem contact op met de vertegenwoordiger van het gebarenkoor.

Kerst- & Paasviering

Naast de erediensten en gemeenteavonden zijn er 2 belangrijke momenten in het kerkelijk jaar waar extra aandacht aan besteed wordt, namelijk de kerst- en paasviering. De kerstviering is voor een ieder